auditering:

Det att en utbildad auditör hjälper en annan person genom tillämpning av Dianetik-processer/procedurer. Ordet kommer från latinets audire, att lyssna eller höra.

Den exakta definitionen på auditering är: Åtgärden att till en person ställa en fråga (som han kan förstå och besvara), att få ett svar på frågan och bekräfta personen för hans svar.