clear:

namnet på ett tillstånd som kan uppnås genom auditering. Betecknar även en individ som uppnått detta tillstånd.

En clear är en individ som inte längre har sitt eget reaktiva sinne. En clear är en oaberrerad person och är rationell (förnuftig) i den bemärkelsen att han formar de bästa möjliga lösningarna, på grundval av de data han har och utifrån hans synpunkt. En clear har inga engram som kan restimuleras så att uträkningarna blir felaktiga genom att engrammen för in dolda och oriktiga data i dem.