engram:

en mental intrycksbild som är en inspelning av en upplevelse innehållande smärta, medvetslöshet och ett verkligt eller inbillat hot mot överlevnaden; det är en registrering i det reaktiva sinnet av någonting som faktiskt har hänt en individ i det förflutna och som innehöll smärta och medvetslöshet, vilka båda finns registrerade i den mentala intrycksbild som kallas engram.

Ett engram måste enligt definitionen ha stöt eller skada som en del av sitt innehåll.

Ett engram är en fullständig inspelning – korrekt in i minsta detalj – av varje sinnesförnimmelse som fanns i ett ögonblick av partiell eller total medvetslöshet.