psykometri:

mätning av psykiska faktorer, som t.ex. intelligens, anlag och emotionella störningar.