Dianetikgruppen i Sverige    Wintriegården    218 45 Wintrie    0709-63 20 30    info@effektivitet.org


Två sinnen, inte ett

Olyckligtvis har du ytterligare ett sinne, som förr har kallats det "omedvetna" eller "undermedvetna" sinnet. Detta är ett sinne som spelar in och lagrar mentala intrycksbilder under traumatiska upplevelser.

Detta sinne kallas mer korrekt ditt reaktiva sinne, eftersom det reagerar ologiskt och irrationellt, ger dig känslor du inte förstår och får dig att reagera på sätt som "inte är du".

Irrationaliteten kommer ifrån ditt reaktiva sinne, det styr dig som genom post-hypnotiska befallningar. Det får dig att säga och göra saker du inte förstår. Det är ORSAKEN till att du har oförklarliga känslor, underlig värk och smärtor, och till varför du inte kan vara dig själv.

Du kan lära dig hur det reaktiva sinnet fungerar och hur man BLIR AV MED DET FÖR ALLTID, genom att läsa Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Det är så här Dianetik-teknologin kan hjälpa dig att bli en FRISK OCH LYCKLIG MÄNNISKA, som kan tänka rationellt i alla situationer och komma vidare i livet för att verkligen nå dina mål.

Det reaktiva sinnet

Du HAR ett reaktivt sinne och det ÄR den enda KÄLLAN till dina irrationella rädslor, tvivel på dig själv, okontrollerbara emotioner och till och med dina mardrömmar som barn.

Det reaktiva sinnet är också källan till psykosomatiska sjukdomar — vilket betyder sjukdomar som orsakas av sinnet. Sakkunniga uppskattar att psykosomatiska sjukdomar utgör upp till 70 procent av människans alla sjukdomar, inklusive att vara alltför fet eller för smal, migrän, allergier och andra åkommor som inte uteslutande orsakats av fysiska orsaker.

Känslor av nedstämdhet, okontrollerbara emotioner och liknande är ingenting annat än "minnen" av tidigare smärtsamma upplevelser som åter spelas upp av ditt reaktiva sinne.

Fortsätt »


Utbrändhet?       Stressad?       Dåligt självförtroende?       Deprimerad?