Dianetikgruppen i Sverige    Wintriegården    218 45 Wintrie    0709-63 20 30    info@effektivitet.org

Vilka är vi?

Dianetikgruppen i Sverige

Vi är en några personer som med framgång har använt Dianetik i våra liv och som nu vill sprida det till andra på en ideell och frivillig basis. Vi tror att möjligheter finns till förbättrade liv och slutligen en förbättrad värld med hjälp av Dianetik och Scientologi. Dianetikgruppen i Sverige är en underavdelning till Södra Sveriges frivilligpastorer, som är en fristående ideell förening vars syfte är att hjälpa andra människor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma det senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning och speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta och påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen genom en speciell metod. Vi utbildar folk på assister i tältet. Vår förening har även skickat folk till Thailand i början av 2005 för att hjälpa till vid katastrofen där.

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.


Några av oss i Södra Sveriges frivilligpastorsförening ville arbeta med att sprida Dianetik och Scientologi i Sverige och bildade därför avdelningen Dianetikgruppen i Sverige.

Välkommen att prova på Dianetik och Scientologi.

Du får ett mycket spännande äventyr – det kan vi lova!

Utbrändhet?       Stressad?       Dåligt självförtroende?       Deprimerad?